நிர்வாணமாக மணலில் படுத்த கிடந்த பிக்பாஸ் நடிகை - வெளியான புகைப்படம்

ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்பது நடிகைகளுக்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் போல.பாதி ஆடையுடன் புகைப்படம் வெளியிடும் நடிகைகள் அதிகரித்து விட்டார்கள். சிலர் இன்னும் ஒருபடிமேலே போய் ஆடையே இல்லாமல் புகைப்படம் எடுத்து வெளியிட தொடங்கி விட்டனர்.

ஹிந்தியில் பிக்பாஸ் 9 மற்றும் 10வது சீசனில் கலந்துகொண்ட மண்டானா கரிமி கடற்கரையில் ஆடையே இல்லாமல் படுத்துக் கொண்டிருப்பது போல் போஸ் கொடுத்துள்ளார்.

வெயிலில் சன்பாத் எடுக்கிறாராம்.

Previous Post Next Post