வெளிநாட்டு மாப்பிளைகளே!!! அவதானமாக இருங்கள்! தாயும் மகளும் செய்யும் ஏமாற்று வேலை

யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலி வடக்கு கதிர்காமர் கோயிலடியில் வசிக்கும் இரத்தினானந்தம் யதுசா வயது 19 என்ற பெண் தனது அழகிய உடலை வெளிநாட்டில் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு காட்டி அவர்களிடம் திருமணம் முடிப்பதாக ௯றி பணம் பறித்து வருகின்றார்.இவருடன் தாயாரும் இந்த நடவடிக்கையில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கின்றனர். வெளிநாட்டில் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் இளைஞர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று தங்களது மகனை எனது மகளுக்கு சம்மந்தம் பேசி முடித்து (கட்டிக் கொடுங்கள்) எனக்௯றி வெளிநாட்டில் இருக்கும் இளைஞர்களின் தொலைபேசி இலக்கங்களைப் பெற்று குறித்த தாயும் மகளும் யதுசாவும் தொலைபேசியில் வெளிநாட்டில் இருப்பர்களுடன் ஆபாசமாக பேசியும் தனது உடலை ஸ்கைப்பில் காட்டியும் பணம் பறித்து வருகின்றனர்.

குறித்த பெண் தாெடர்பில் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தியை ஆதாரத்துடன் வெளியிடுகின்றோம்.
இந்த பெண் மற்றும் இந்த பெண்ணின் தாயர் யாழில் தலைமறைவாகியுள்ளார். இவர்கள் குறித்து அச்சுவேலிப் பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடுகள் குவிந்த வண்ணமுள்ளது.

இந்த பெண் தனது வசிகர உடம்பை வெளிநாட்டில் இருக்கும் இளைய சமூகத்தினருக்கு காட்டி இவர்களிடம் பணம் பறித்து வருகின்றார் அத்தேடு யாழில் தாயர் மூலம் விபச்சார நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றார்.

குறித்த பெண் தாெடர்பில் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தியை ஆதாரத்துடன் வெளியிடுகின்றோம்.

இந்த பெண் மற்றும் இந்த பெண்ணின் தாயர் யாழில் தலைமறைவாகியுள்ளார். இவர்கள் குறித்து அச்சுவேலிப் பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடுகள் குவிந்த வண்ணமுள்ளது.இந்த பெண் தனது வசிகர உடம்பை வெளிநாட்டில் இருக்கும் இளைய சமூகத்தினருக்கு காட்டி இவர்களிடம் பணம் பறித்து வருகின்றார் அத்தேடு யாழில் தாயர் மூலம் விபச்சார நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றார்.

வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் அவதானமான இருங்கள் திருமணத் தரகர் மூலம் இந்தப் பெண் உங்களையும் தொடர்பு காெள்ள முடியும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

ஆதாரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது தேவை ஏற்படின் அனைத்து விடையங்களையும் நாங்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றாம் .

Previous Post Next Post