சகல மே தின கூட்டங்களும் ரத்து..

பாதுகாப்பு காரணமாக சகல மே தின கூட்டங்களையும் ரத்து செய்வதற்கு பாதுகாப்பு பிரிவு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

Previous Post Next Post